Avtošola / Šola vožnje cenik

Še preden skočite na cenik in cene, dovolite, da vam pojasnimo nekaj pojmov. Poučevanje in vožnja v avtošoli-šoli vožnje so storitve. Bistvene lastnosti storitev so, da so neotipljive, neobstojne, so proces, odjemalci sodelujejo v procesu izvajanja storitev, so variabilne ter se med izvajanjem sočasno uporabljajo. Kot primer lahko uporabimo predavanje cpp ali praktična vožnja v avtošoli, ki vsebujejo vse prej naštete lastnosti storitev.

Pri storitvah je pomembno zaznavanje uporabnika, saj enaka storitev pri istem izvajalcu dvema različnima strankama pusti različen občutek kakovosti. Tako vožnja v avtošoli, kot npr. striženje pri frizerju. Še več, pri enem in istem kupcu, ista storitev pri istem izvajalcu v različnih časovnih obdobjih pušča različen občutek kakovosti storitev ter posledično zadovoljstva z nakupom storitve.

Navedene cene so približne in se razlikujejo od avtošole do avtošole, poleg tega pa se lahko tudi spreminjajo. Posamezna avtošola določi končno ceno storitev, kot so npr. tečaj cpp, čakalna ura, preizkus znanja vožnje za posamezne kategorije glede na lastne postavke.

POMEMBNO: Ministrstvo za infrastrukturo, konkretno minister pristojen za promet na podlagi enotnih ekonomskih normativov, ki jih pripravi Gospodarska zbornica Slovenije, določi najnižjo ceno učne ure usposabljanja kandidatov za voznike.
Vir: ZVoz-1 24. čl, 25 odstavek

To pomeni, da bo administrativno določena najnižja cena ure vožnje v avtošoli. Trenutno še ni določena. Kdaj in koliko? Ne vemo. Ko izvemo bomo objavili spodaj na ceniku.

Vozniški izpit vas bo v povprečju stal:

 • povprečna cena za moto uro vožnje B kategorije v avtošolah je od 20€ naprej,
 • povprečno število ur na poti do vozniškega izpita je med 30 in 50. Odvisno od kraja in zahtevnosti prometa v kraju. Pomni, zakonsko predpisano obvezno število ur vožnje v avtošoli je najmanj 20,
 • če kupite paket moto ur v avtošoli boste še dodatno privarčevali zaradi količinskega popusta,
 • cena tečaja cpp-ja v avtošolah gre od 0 do 120€,
 • cena prve pomoči je 85€,
 • cena zdravniškega spričevala znaša med 30 in 40€,
 • cena izpitne vožnje B kategorije je 15,5€,
 • cena glavne teorije znaša 31,91€

Če vas zanima okviren strošek poti do vozniškega izpita, ali nas obiščite in vam bomo pripravili osebno ponudbo, bodisi voznik začetnik, bodisi voznik povratnik, ali si izračunajte okviren strošek oz. ceno na poti do vozniškega dovoljenja.

Avtošola-Šola vožnje informativni cenik

Seznam storitev Cene v € z 22% ddv
Tečaj CPP 60
Moto ura vožnje B 23
Paket 10 moto ur 220
Paket 20 moto ur 430
Paket 30 moto ur 600
Preizkus znanja vožnje 15
Evidenčni karton 10
Čakalna ura 14
Kondicijska (osvežilna) vožnja 23

Splošne pogoje poslovanja si lahko ogledate na povezavi tu.

null

Pomembno obvestilo

 • V kolikor se cenik na spletni strani razlikujeje od cenika v pisarni se storitve obračunajo po veljavnem ceniku v pisarni na dan vplačila,
 • vračilo vplačila za neopravljene storitve: od zneska vplačila se odštejejo posamezne opravljene storitve, ki se obračunajo po polni ceni posamezne storitve objavljene na ceniku v pisarni na dan vračila za neopravljene storitve,
 • Popust se uveljavi le ob nakupu paketa ur, ki ga izberete ter ob takojšnjem plačilu,
 • popusta ob nakupu ur ni mogoče uveljavljati za nazaj,
 • popusti se medsebojno izključujejo.
null

Predviden ukrep neupoštevanja administrativno določene najnižje cene ure vožnje

Če avtošola / šola vožnje ne bo upoštevala najnižje cene učne ure usposabljanja za voznike, ki jo v skladu s 25. točko prvega odstavka 14. člena ZVoz-1 določi minister, pristojen za promet, bo to štelo kot težja nepravilnost za katero je predvidena sankcija izbris avtošole / šole vožnje iz registra šol vožnje. Več o tem v 20. čl. ZVoz-1.
Meni
Share on FacebookShare on GooglePlus