Splošni pogoji poslovanja

Uvod

Svetujemo vam, da si pred uporabo naših storitev pazljivo preberete spodaj navedene pogoje poslovanja. Z naročilom naših storitev izražate svoje strinjanje z navedenimi pogoji.

Če se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ne uporabljate storitev podjetja Avtošole Sanela, Asim Harambašić s.p. (v nadaljevanju izvajalec). Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe pogojev kadarkoli brez predhodnega obvestila.

 1. To obvestilo vsebuje pogoje za uporabo spletnega mesta izvajalca storitev. na spletnem naslovu www.avtosola-sanela.si ter vseh spletnih mest, ki izhajajo iz tega spletnega mesta in, ki so povezana z njim (v nadaljevanju: spletno mesto). Uporabnik z vstopom na to spletno mesto soglaša, da je v celoti seznanjen s tem pravnim obvestilom in, da se strinja z vsemi spodaj navedenimi pogoji, pod civilno in kazensko odgovornostjo.
 2. Uporabnik, ki se ne strinja z vsemi spodaj navedenimi pogoji, nima dovoljenja za uporabo tega spletnega mesta.
 3. Spletno mesto, vključno z vso njegovo vsebino je last izvajalca.
 4. S pojmom uporabnik je označen vsakokratni obiskovalec spletnega mesta.
 5. Morebitna neveljavnost posameznega določila ne vpliva na veljavnost preostalega pravnega obvestila.
 6. Izvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja določb tega pravnega obvestila, katerih koli drugih splošnih pogojev ali pravnih obvestil na spletnem mestu.
 7. V primeru dvoma glede uporabe ali interpretacije tega pravnega obvestila oz. njegovih posamičnih določb in/ali drugih pravih ali nepravnih vsebin na spletnem mestu je uporabnik dolžan vprašati izvajalca za interpretacijo (teh) nejasnih vsebin. Uporabnik navedeno vprašanje kot tudi vsa ostala vprašanja, nejasnosti, težave pri uporabi spletnega mesta posreduje z uporabo spletnega obrazca na povezavi tu. Izvajalec se zavezuje odgovoriti uporabniku v najkrajšem možnem času in po potrebi ter lastni presoji odpraviti napako ali pomanjkljivost.
 8. V kolikor je to pravno obvestilo v nasprotju s slovenskimi predpisi ali z drugimi pravnimi obvestili, pogoji poslovanja ipd. se uporabljajo določbe tistega pravnega obvestila, ki je specialnejše (lex specialis) v konkretnem primeru/zadevi.

Izvajalec

Izvajalec storitev je podjetje Avtošola Sanela, Asim Harambašić s.p., Ljubljanska cesta 2 A, Koper.

Varovanje osebnih podatkov in zasebnost

Izvajalec se zavezuje, da podatke ki jih boste posredovali preko spletnih strani avtosola-sanela.si ali na kakršenkoli drugi način ne bodo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi česar so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Na svojih spletnih straneh bo izvajalec zbiral nekatere podatke osebne narave za namene zbiranja prijav na tečaje CPP ter pošiljanje e-novic. Izvajalec pri tem jamči, da bodo na ta način zbrani podatki namenjeni izključno interni uporabi in ne bodo posredovani drugim fizičnim in pravnim osebam ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani iz katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Izključitev odgovornosti

Spletne strani avtosola-sanela.si so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu izvajalec ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe vsebin brez predhodnega obvestila in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi spremembe vsebin. Uporabnik je zavezan k preverjanju sprememb in upoštevanju vsakokratnih pravnih obvestil.

Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, izvajalec ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Avtorske pravice

Avtošola Sanela 2017 ©. Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani avtosola-sanela.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečavati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način reproducirati razen v primeru pisnega soglasja podjetja Avtošole Sanela, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Veljaven cenik

Edini veljaven cenik je objavljen v pisarni izvajalca. Cenik objavljen na spletni strani izvajalca je zgolj informativne narave.

Vse cene storitev se obračunajo po veljavnem ceniku v pisarni izvajalca na dan plačila, nakupa storitev.

Cene storitev

 • Vse cene storitev izvajalca so navedene v EUR. Izvajalec je davčni zavezanec za DDV. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
 • V kolikor je bil tečaj cestno prometnih predpisov (CPP) v akciji in se stranka odloči zamenjati avtošolo, stranka doplača razliko do polne cene tečaja.
 • Če ste naša stranka in se zgodi, da vam naš učitelj vožnje odpove predhodno dogovorjeno uro vožnje v manj kot 24 urah, dobite nadomestno uro brezplačno.
 • Čakalna ura se zaračuna po ceniku. Čakalna ura je ura, ko stranka ne sporoči izostanek v roku 24 ur pred pričetkom vožnje, zaradi višje sile, pri čemer nastanejo praznine v urniku učitelja vožnje.
 • Stranke-kandidati, ki so začeli voziti, ali so že izvozili večino ur v drugi avtošoli in želijo nadaljevati z vožnjo v Avtošoli Sanela se obravnavajo individualno in se cena ure vožnje oblikuje glede na predhodno število izvoženih ur v drugi avtošoli.
 • Vse cene storitev se obračunajo po veljavnem ceniku v pisarni na dan plačila, nakupa storitev.
 • Pogoj za opravljanje izpitne vožnje (glavna vožnja) so poravnane vse ure vključno z izpitno uro vožnje!
 • Vsi popusti veljajo le v kolikor opravite vse dejavnosti izobraževanja pri nas.

Akcijske cene storitev

Vsi popusti veljajo in se upoštevajo le v kolikor kupec opravi vse aktivnosti pri izvajalcu. V kolikor je kupec bil deležen akcijskih cen, popusta, popusta v paketih in se odloči zamenjati avtošolo ali pridobitev vozniškega dovoljenja prestavite v nedoločeno prihodnost in zato želi vračilo plačila je kupec dolžan doplačati razliko do polne cene storitev.

Način plačila

Storitev se plača pred pričetkom teoretičnega dela in pred pričetkom praktičnega dela z gotovino ali s plačilom na trr izvajalca. Ob plačilu storitev stranka prejme račun izvajalca. V kolikor izvajalec stranki ne izstavi potrdila o plačilu oziroma račun le ta ni dolžan poravnati storitve.

Če storitev ni plačana, bo izvajalec izvedel vse pravne postopke, ki jih lahko, da se obveznosti poravnajo. Stranki storitev, ki svojih obveznostih ni poravnala v omenjenem časovnem okviru, ne moremo nuditi naših nadaljnjih storitev dokler teh obveznosti ne poravna.

Odstop od pogodbe in vračilo plačila

Za vračilo plačila je obvezna predložitev dokazila plačila to je original račun in pisna izjava s katero potrjujete da želite vračilo plačila za neopravljene storitve.

Original račun skupaj s pisno izjavo/zahtevkom vračila plačila lahko dostavite osebno v pisarno ali priporočeno po pošti.

Vračilo plačila kupcu se opravi na enak način kot je kupec opravil plačilo storitev. V primeru gotovinskega plačila se vračilo opravi z gotovino, v primeru plačila na trr izvajalca ali plačila s kartico se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun.

 • Vračilo vplačila za neopravljene storitve: od zneska vplačila se odštejejo posamezne opravljene storitve, ki se obračunajo po polni ceni posamezne storitve objavljene na ceniku v pisarni na dan vračila za neopravljene storitve,
 • V kolikor ste bili deležni akcijskih cen ali popusta in se odločite zamenjati avtošolo ali pridobitev vozniškega dovoljenja prestavite v nedoločeno prihodnost, doplačate razliko do polne cene storitev.

Odgovornost tečajnika

Tečajnik se tečaja udeleži na lastno odgovornost. S prijavo na tečaj udeleženec tečaja potrjuje, da je seznanjen(a), da kot udeleženec (ka) v programu nosi odgovornost za nezgodo oz. poškodbo sebe ali drugih udeležencev v programu in izgubo oz. krajo osebnih predmetov ter da v naštetih primerih nosi odgovornost za nastale stroške sam(a).

Praktično usposabljanje

Udeležba na vseh praktičnih usposabljanjihje na lastno odgovornost. Izvajalec praktičnih usposabljanjne prevzema odgovornosti za morebitne nezgode in poškodbe. Izvajalec bo kar najbolje poskrbel za varnost pri vožnji, svetujemo pa vam, da ste na praktičnem tečaju pazljivi in preverite svoje stanje zdravstvenega zavarovanja.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Izvajalec potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur.l. RS, št. 81/15).

Zakonodaja in reševanje sporov

Za ureditev razmerij in vse morebitne spore med uporabnikom in izvajalcem, je določena izključna pristojnost predpisov Republike Slovenije. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, v primeru, ko se izčrpajo vse izvensodne možnosti za dosego sporazuma, pa je za reševanje sporov pristojno zanje stvarno pristojno sodišče v Kopru (Slovenija).

 

Koper, 01.01.2010

Meni