1. Tečaj cestno prometnih predpisov (teoretični del usposabljanja):

Teoretična izobraževanja (tečaj CPP) običajno izvajamo v sodobno multimedijsko opremljeni (računalnik, projektor, tabla, platno,…) učilnici na Ljubljanski cesti 2a (pod koprskim stadionom).

Trudimo se, da bi bili tečaji CPP zanimivi, saj se lahko pohvalimo, da smo prva avtošola na obali, ki ima računalniški program za usposabljanje kandidatov v avtošoli »Dober voznik bom«, kateri je zelo zanimiv, inovativen, nazoren in nov način predstavitve prometne vsebine kandidatom. Vsebuje veliko slik, animacij, video posnetkov oziroma filmčkov, kar kandidatom pomaga pri lažjem razumevanju in učenju. Ravno zato kandidati zelo radi poslušajo naša predavanja, na katerih se veliko naučijo in so obenem izredno zanimiva, saj je ponazorjenih veliko življenjskih situacij v prometu.

Pogoji za vpis v tečaj iz cestno prometnih predpisov (CPP), ki traja 20 pedagoških ur so naslednji:

* kandidat lahko prične s tečajem CPP za B kategorijo z 17,5 leti in za B kategorijo s spremljevalcem, ko ima dopolnjenih 16 let;
* zdravniško spričevalo specialista za medicino dela in športa;
* izpolnjen vpisni list v pisarni avtošole;
* EMŠO;
* plačilo tečaja (z gotovino ali plačilno kartico).

S praktično vožnjo lahko prične takoj, ko uspešno opravi teoretični del (glavno teorijo) na izpitnem centru. Za prijavo na glavno teorijo, ki jo opravi na Upravni enoti mora imeti naslednjo dokumentacijo in sicer osebni dokument, evidenčni karton, zdravniško spričevalo in potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči.

2. Vožnja (praktični del usposabljanja):

Vozila, s katerimi razpolaga avtošola Sanela, so skrbno izbrana, tako da kandidatom nudijo kakovostno učenje vožnje. Vsa vozila so nova, sodobna, klimatizirana, redno vzdrževana ter predpisano opremljena in tako predstavljajo večje udobje med učenjem in s tem krajšo in cenejšo pot do vozniškega izpita.

Vozila avtošole Sanela boste na cesti spoznali po beli barvi in oranžni, ki je značilna za našo avtošolo.

Odličen vozni park: obsega 3 osebna vozila znamke Renault Clio III (novi), novi VW Polo.

B kategorija – praktični del obsega 3 učne stopnje:

1. stopnja (poligon): najmanj 1 učna ura,
2. stopnja (ceste z redkejšim prometom v naselju in zunaj naselja):
3. najmanj 7 učnih ur, stopnja (ceste z gostejšim prometom v naselju in zunaj naselja): najmanj 12 učnih ur: najmanj 3x po 2 učni uri skupaj.

Minimalno število izvoženih moto ur je torej 20.

Ko kandidat obvlada vse elemente vožnje (vse 3 učne stopnje), ki jih predpisuje program, pristopi k izpitni vožnji. Učna ura vožnje skupaj z analizo traja 50 minut.

V naši avtošoli lahko izbere termin vožnje, učitelja vožnje.

Na uro vožnje mora kandidat obvezno prinesti: evidenčni karton vožnje, osebni dokument in zdravniško spričevalo.

Glede urnika vožnje se kandidat sproti dogovarja s svojim učiteljem vožnje. Vsi učitelji vožnje so vedno dosegljivi na mobilni telefon. Če kandidat ne more učne ure odvoziti, jo mora vsaj en dan (oz. v 24 urah) prej odjaviti pri učitelju vožnje oz. v pisarni. Če kandidat učno ure ne odjavi pravočasno ali ure ne odvozi po svoji krivdi, je dolžan plačati čakalno uro (čakalna ura je ura, ko kandidat ne sporoči izostanek v roku 24 ur pred pričetkom vožnje, zaradi višje sile, pri čemer nastanejo praznine v urniku učitelja vožnje).

Štartno mesto je v Kopru (parkirišče nasproti novega zdravstvenega doma-balinarska dvorana).

3. Kondicijska vožnja

Tako kot na vseh področjih se tudi na področju vožnje in prometa spreminjajo predpisi, pravila ter z novimi spoznanji in razvojem na področju avtomobilske tehnologije tudi tehnike vožnje, medtem ko je naše znanje na enaki ali kvečjemu nižji ravni odkar smo zapustili avtošolo, oziroma opravili vozniški izpit.

Znanje s časoma zastara, zato ga moramo nenehno obnavljati in se prilagajati spremembam tako v prometu kot tudi na drugih področjih.

Zato, če vaše znanje prometnih predpisov – znakov, prometne signalizacije in tehnike vožnje niso več kos sedanjim razmeram v prometu, vam svetujemo, da se udeležite kondicijske vožnje, kjer lahko posodobite svoje znanje z novostmi prometnih predpisov in tehnike vožnje.

Zainteresirani, lahko se preizkusite v kondicijski vožnji (posodabljanje znanja v prometu in tehnike vožnje).

Za več informacij nas lahko kontaktirate.

Meni
Share on FacebookShare on GooglePlus