Tečaj CPP – Predavanje Cestno Prometnih Predpisov

Tečaj cestno prometnih predpisov / CPP

Kako bi opredelili tečaj cpp? V primeru kakovostnega tečaja je to naložba v varnost in znanje. 🙂

Kaj nam da tečaj cpp? Da nam potrebno splošno in dodatno znanje o prometu, pravilih v prometu, vozilih in o vožnji motornega vozila posamezne kategorije.

Kaj se bomo učili, počeli na tečaju cpp? Gledali bomo smešne posnetke na youtube in izklop-u, igrali računalniške igre, posedali v sosednjih lokalih in trolali na webu, če bo čas dopuščal, po tem morda še kaj povemo o prometu in prometnih predpisih. 🙂

Šalo na stran. Obljubimo vam le trdo delo na tečaju, počivate lahko doma. 😉 Nagrada sledi, znanje o cestno prometnih predpisih s katerim boste z lahkoto opravili teoretični del vozniškega izpita (po domače glavno te(R)orijo). Saj tečaj cpp plačate da se naučite, mar ne. Lahko tudi plačate tečaj cpp in namesto na predavanje cpp gremo na drink, če želite. 🙁


Geek pravi...

Morda se sprašujete zakaj naj bi tečaj cpp opravili pri nas?

Nič lažjega! Preprosto zato:

 • Ob koncu tedna se boste lahko prepričali kaj se da doseči s trdim delom in verjemite, ne bo vam žal.
 • Ker se zavedamo, da za vaše plačilo zahtevate znanje, ki vam ga da le kakovosten tečaj cpp.
Booking ended

Glavna te(r)orija za B kategorijo opravljena? “Ne še!”

Vozniški izpit za B kategorijo je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del vozniškega izpita (po starem so to republiški testi) smejo opravljati kandidati za voznika, ki so v avtošoli/šoli vožnje zaključili teoretični del usposabljanja, to je tečaj cestno prometnih predpisov/CPP, imajo veljavno zdravniško potrdilo in prvo pomoč.

Trdimo da izbira avtošole/šole vožnje, ki izvaja kakovosten tečaj cestno prometnih predpisov poveča verjetnost uspeha že pri prvem opravljanju glavne te(r)orije. Da je bolje dati prednost kakovosti kot nizki ceni si lahko potrdite sami in opravite simulacijo na spletnem izračunu stroškov na poti do vozniškega dovoljenja. Padec na glavni teoriji je finančno natančno izmerljiv in znaša 32€. Čas, ki mora preteči do naslednjega opravljanja ni vračunan. V primeru 2x neuspeha je minus 64€, če 3x je to že minus 96€. Izračunajte si, če vaša urna postavka oz. osebe, ki vas financira znaša 5€, koliko časa je potrebno delati zastonj v primeru treh padcev na glavni teoriji.

Kandidat za voznika sme v roku veljavnosti teoretičnega dela vozniškega izpita, določnem v četrtem odstavku 40. člena ZVoz-1, največ štirikrat opravljati praktični del vozniškega izpita. Pred naslednjim opravljanjem praktičnega dela vozniškega izpita mora ponovno opraviti teoretični del vozniškega izpita. Poenostavljeno, uspešno opravljeni republiški testi veljajo 3 leta. V kolikor je kandidat 4x neuspešen na izpitni vožnji mora ponovno opraviti republiške teste in si olajšati denarnico za dobrih 30€ pod pogojem da jih opravi v prvem poizkusu. “Potreben čas in štrapac nista všteta.”

Splošni del traja najmanj 16 pedagoških ur in obsega naslednje vsebine:

 1. splošna pravila in predpise v cestnem prometu (načela cestnega prometa, pogoji za vožnjo vozil, predpisi, ki se nanašajo na listine, potrebne za uporabo vozil, pogoji za udeležbo vozila v cestnem prometu, varnostni ukrepi v cestnem prometu, izrazi v cestnoprometni zakonodaji);
 2. udeleženci cestnega prometa (graditev medčloveških odnosov in sobivanje med udeleženci cestnega prometa, dejavniki tveganja, povezani z značilnostmi bolj izpostavljenih, ranljivih in drugače izstopajočih udeležencev cestnega prometa, vpliv lastnosti in značilnosti posameznika na njegovo ravnanje v cestnem prometu ter značilnosti mladih voznikov in voznikov začetnikov, psihofizično stanje udeležencev cestnega prometa in prometne nesreče);
 3. prometna signalizacija in prometna oprema na cestah ter znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa;
 4. vožnja po cesti (nadzor nad vozilom med vožnjo po cesti, hitrost, potrebna razdalja med vozili, vožnja v različnih voznih razmerah);
 5. pravila cestnega prometa (pravila varne vožnje, približevanje križišču, razvrščanje in zavijanje, prednost na križišču, znaki za komunikacijo med udeleženci cestnega prometa);
 6. posebnosti v cestnem prometu (delo na cesti, organizirana kolona vozil, vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, vozila, ki uporabljajo posebno opozorilno svetilko, ki oddaja svetlobo rumene barve, izredni prevoz);
 7. uporaba vozila v odnosu do okolja.

Dodatni del teoretičnega usposabljanja za B1 in B kategoriji traja najmanj 8 pedagoških ur

Dodatni del teoretičnega usposabljanja obsega posebnosti, značilne za posamezno kategorijo ali skupino kategorij, kot so:

 • vožnja motornega vozila na različnih cestnih podlagah (asfalt, beton, tlakovano vozišče, makadam) in ob različnih vremenskih pogojih;
 • dolžnost in odgovornost voznika;
 • vleka priklopnega in pokvarjenega vozila, ravnanje ob okvari;
 • prevoz tovora, prevoz oseb ter vstopanje in izstopanje potnikov;
 • zaščitna oprema in vidnost voznika;
 • oprema vozil in njena uporaba;
 • mehanski vidiki v zvezi s prometno varnostjo;
 • poznavanje vozil in njihovo vzdrževanje;
 • predpisi o prevoznih dokumentih ter druge posebnosti, ki so pomembne za nemoten, umirjen in varen potek cestnega prometa. Pri kategorijah F in G pa tudi varno delo z vozilom in njegovimi priključki.

Kandidat za voznika mora biti pri splošnem delu teoretičnega usposabljanja v šoli vožnje prisoten najmanj 12 pedagoških ur, pri dodatnem delu teoretičnega usposabljanja pa vse pedagoške ure.

Če povzamemo, tečaj cestno prometnih predpisov po novem traja ≥24 pedagoških ur. Splošni del traja ≥16 pedagoških ur, od tega je obvezna pristotnost ≥12 ur. Dodaten del traja ≥8 ur in obvezna 100% prisotnost.

Vir: Zakon ZVoz-1 39. člen!

null

Da ne pozabimo, predvidena globa

Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne izvaja usposabljanja kandidatov za voznike po predpisanem programu in trajanju programa, kot je to določeno z ZVoz-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, njuna odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
Meni
Share on FacebookShare on GooglePlus