Informacije za tujce

Vožnja z vozniškim dovoljenjem izdanim v tujini

Tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji (RS) prijavljeno prebivališče, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem izdanim v tujini voziti 1 leto od dneva prijave prebivališča v RS.

Državljan RS, ki začasno ali stalno prebiva v tujini in pride začasno v RS, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, izdanim v tujini voziti 2 leti od dneva prijave prebivališča v RS.

Vožnja v RS po izteku enoletnega oz. dvoletnega roka je prekršek, za katerega je zagrožena globa. Mogoča pa je zamenjava tujega vozniškega dovoljenja za slovensko.

[highlight background=”#E54747″ color=”#FFF”] Z globo najmanj 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik tujec, ki po preteku enega leta nima opravljenega prepisa vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje. [/highlight]

 

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje

Veljavno tuje vozniško dovoljenje se po določbi 61. člena Zakona o voznikih lahko zamenja za slovensko vozniško dovoljenje:

  • tujcu, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v RS prijavljeno prebivališče več kot šest mesecev, in,
  • državljanu RS, ki se vrne iz tujine v RS, zaradi stalnega prebivanja ali ima prijavljeno začasno prebivališče v RS več kot šest mesecev, če izpolnjujeta druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil (predpisana starost, telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornih vozil – zdravstveno spričevalo itd.).

Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega tujega vozniškega dovoljenja opravi praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih ima pravico voziti s tujim vozniškim dovoljenjem.
To pomeni, da se morate odpraviti v najbližjo avtošolo-šolo vožnje, če ste na Obali lahko tudi k nam ;-),  zvoziti kakšno uro praktične vožnje, da učitelj vožnje oceni vašo tehniko vožnje, nakar se prijavite na izpitno vožnjo, in upamo, tudi uspešno opravite izpitno vožnjo. Še vedno je lažje to, kot pa zažgati najmanj 500€ za globo.

Praktičnega dela vozniškega izpita ni potrebno opraviti imetnikom tujih vozniških dovoljenj tistih tujih držav, ki jih določi minister, pristojen za promet, na podlagi ocene kvalitete izobraževanja, teoretičnega znanja in znanja vožnje motornih vozil voznikov, ter prometno varnostnih razmer v posamezni tuji državi (te države so države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Hrvaška-Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21.1.2011).

Zamenjava se opravi na kateri koli Upravni enoti v RS. Slovensko vozniško dovoljenje se izda namesto vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini.

Za zamenjavo tujega vozniškega doveljenja za slovensko morate na Upravni enoti predložiti:

  • dosedanje vozniško dovoljenje,
  • veljavno zdravniško spričevalo, če je bil rok veljavnosti vozniškega dovoljenja omejen iz zdravstvenih razlogov (pregled opravite pri zdravniku specialistu medicine dela),
  • fotografijo velikosti 35 x 45 mm, ki kaže vašo pravo podobo in ni retuširana,
  • dokazilo o plačilu upravne takse (14,19 EUR) in obrazca vozniškega dovoljenja (1,23 EUR).

Vir: Zakon o voznikih (ZVoZ)

Če vam je prispevek ustvaril dodano vrednost, ali ste spoznali kaj novega, ga lahko spodaj ocenite.

[starrater tpl=44]
Meni
Share on FacebookShare on GooglePlus