Voznik začetnik, opredelitev, je vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega enaindvajsetega leta starosti in voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali v tujini.
Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A ali B, čeprav ima že vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G več kot dve leti.

Voznik začetnik – prvo vozniško dovoljenje in veljavnost

Voznik začetnik prejme vozniško dovoljenje z veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti oz. za dobo dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja.

Vozniško dovoljenje se vozniku začetniku podaljša, ko opravi program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov.

Voznik začetnik obveznosti

Voznik začetnik mora obvezno opraviti program dodatnega usposabljanja, ki je sestavljen iz dveh delov. To sta vadba varne vožnje ter udeležba na skupinski delavnici o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa.
Voznik začetnik se mora udeležiti programa dodatnega usposabljanja po preteku najmanj šestih mesecev od izdaje vozniškega dovoljenja in najkasneje do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja. (vir Zakon o voznikih)

Voznik začetnik in alkohol

Voznik začetnik v cestnem prometu absolutno ne sme imeti alkohola v telesu. Kaj to pomeni? To pomeni, voznik začetnik, ko piha, mora napihati 0,0 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, prevedeno, voznik začetnik ne sme niti povohati alkohola!

Voznik začetnik in kazenske točke

Voznik začetnik ne sme doseči in preseči sedem kazenskih točk v cestnem prometu.

Voznik začetnik in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Vozniku začetniku preneha veljavnost vozniškega dovoljenja v primeru vsebnosti alkohola v telesu, ali, če voznik začetnik preseže sedem kazenskih točk.
Fantje in dekleta, pamet v roke, ko ste na cesti, ker v nasprotnem primeru je to lahko zelo draga izkušnja!

Če vam je prispevek ustvaril dodano vrednost, ali ste spoznali kaj novega, ga lahko spodaj ocenite.

[starrater tpl=44]

POMEMBNO OPOZORILO!

Upravne enote od 1.1.2012 dalje opravljajo naloge priglasitve kandidatov za voznike k vozniškem izpitu. Kandidati se bodo morali priglasiti na teoretični (glavno teorijo) in praktični (glavno vožnjo) del izpita na Upravni enoti (katerikoli v Sloveniji), kjer se potrdi priglasnica, se izvrši plačilo upravne takse in pristojbine ter določi termin izpita.

 

Pogoji za opravljanje izpita iz teorije na izpitnem centru so:

  • opravljen 24 urni (pedagoških ur)  tečaj cestno prometnih predpisov (CPP) v avtošoli,

Kandidat lahko v šoli vožnje teoretični del (CPP) za B kategorijo prične z  17,5 leti in starejši od 16 let (vožnja s spremljevalcem). Začetek usposabljanja za ostale kategorije je minimalno 6 mesecev pred dopolnjeno zakonsko določeno starostjo za posamezne kategorije.

  • izpit iz prve pomoči (PP), tečaj na Rdečem križu,
  • zdravniško spričevalo (medicina dela in športa – Zdravstvenem domu Koper, Izola, Piran),
  • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list).

SVETUJEMO VAM, DA SI USTREZNE DOKUMENTE (IZPIT PP, ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO) PRIDOBITE PRED ALI V ČASU TEČAJA CPP, DA LAHKO ZAČNETE Z VOŽNJO TAKOJ PO USPEŠNO OPRAVLJENEM IZPITU IZ TEORIJE NA IZPITNEM CENTRU.

Termine tečajev cestno prometnih predpisov si lahko ogledate na naši spletni strani in sicer na spodnji povezavi

Tečaj CPP

Praktični del

Po uspešno opravljenem izpitu iz teorije na izpitnem centru lahko pričnete z vožnjo v šoli vožnje. Zakonsko je obveznih 2o ur vožnje.

Kandidat, ki uspešno zaključi predpisan program v šoli vožnje se lahko prijavi za izpitno vožnjo.

Kandidat, ki pridobi vozniško dovoljenje  ima naziv VOZNIK ZAČETNIK, zato mora v obdobju do 21. leta oz. 2 leti od prve  pridobitve vozniškega dovoljenja opraviti še dodatno usposabljanje voznika začetnika in sicer VARNO VOŽNJO S SKUPINSKIMI DELAVNICAMI. V nadaljevanju je opisan program.

Dodatno usposabljanje voznika začetnika

Dodatno usposabljanje je obvezno za vse voznike začetnike od  13.8.2010 za kategorije A2, A ali B.

Program dodatnega usposabljanja po 1. juliju 2011 (Zakon o voznikih)

Voznik začetnik mora v obdobju do 21. leta oz. 2 leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja (v obdobju, ko ima status voznika začetnika, vendar najmanj po 6. mesecih od pridobitve vozniškega dovoljenja) opraviti:

•    vadbo varne vožnje,
•    skupinsko delavnico.

Dodatno usposabljanje morajo začetniki  opraviti do konca svojega začetniškega staža oziroma do izteka veljave vozniškega dovoljenja. Potek usposabljanja se vpisuje v karton voznika začetnika, kjer ima vsak svojo evidenco o usposabljanju.

Cena dodatnega usposabljanja znaša 125 EUR z ddv (določila država).

Vadba varne vožnje obsega teoretični in praktični del

Teoretični del obsega naslednje teme:
•    razprave o izkušnjah udeležencev in razlogih za vožnjo,
•    tehnike zaviranja v sili,
•    možne reakcije vozila pri vožnji v ovinku in razlogi za zanašanje vozila v ovinku,
•    upravljanje vozila,
•    varnostne naprave na vozilu.

Praktični del obsega:
•    upravljanje in vodenje vozila,
•    zaviranje v nevarnosti in umikanje nenadni oviri,
•    ohranjanje varnostne razdalje,
•    vodenje vozila v zavojih in reševanje iz nevarnih situacij v zavoju,
•    reševanje ob nenadnem zanašanju vozila.

Skupinska delavnica o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa

Na delavnici se udeleženci seznanijo z mogočimi tveganji, nesrečami in njihovimi posledicami. Delavnica traja 2 uri in obsega:
•    pregled najpogostejših kršitev predpisov s strani voznikov začetnikov s prikazom njihovega pomena za varnost v prometu,
•    vpliv nezadostnega znanja in spretnosti za vožnjo,
•    razlogi za nespoštovanje omejitev hitrosti in predstavitev posledic takšnega ravnanja,
•    vpliv alkohola, mamil in nekaterih zdravil na psihofizično stanje voznika in predstavitev posledic vožnje v neugodnem psihofizičnem stanju,
•    vpliv dejavnikov, ki odvračajo pozornost od vožnje in predstavitev posledic takšne vožnje,
•    medsebojni odnosi udeležencev v cestnem prometu,
•    posledice nepravilnih ravnanj udeležencev v cestnem prometu s poudarkom na posledicah prometnih nesreč.

Cilji delavnice so:
•    voznikom začetnikom vzbuditi zavest o tveganjih, ki so najpogostejši vzrok za nastanek prometne nesreče,
•    voznike seznaniti s posledicami prometnih nesreč,
•    ozavestiti voznike, da se bodo zavedali pomembnih razlogov za prilagajanje vožnje svojim sposobnostim in se ne bodo prepustili motečim vplivom.

Če voznik začetnik ne opravi predpisanega dodatnega usposabljanja, se mu po izteku veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izda novega dovoljenja, razen če ponovno opravi vozniški izpit. Vendar pa lahko pristojni organ v roku največ enega leta od izteka veljavnosti podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja za obdobje, potrebno za izpolnitev predpisanih obveznosti (največ za eno leto), če voznik začetnik iz utemeljenega razloga ni opravil programa usposabljanja za voznika začetnika. V takšnem primeru voznik začetnik zaprosi za podaljšanje statusa voznika začetnika in s tem tudi veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Meni
Share on FacebookShare on GooglePlus