Vožnja s spremljevalcem

Kandidat, starejši od 16 let, lahko prične tečaj CPP v šoli vožnje.  Predpisano je minimalno 20 ur vožnje. Po uspešno opravljenem programu usposabljanja lahko kandidat do dopolnjenega 18 leta starosti vozi s spremljevalcem.

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov mladoletnega voznika, ki je star najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj sedem let. V evidenci ne sme imeti več kot pet kazenskih točk. Pod enakimi pogoji lahko vlogo spremljevalca odigrajo tudi stari starši, strici in tete ter bratje in sestre mladoletnega voznika, če s tem pisno soglašajo starši, skrbniki ali rejniki.

Spremljevalec se mora prijaviti na Upravni enoti, kjer se registrira in vpiše v evidenčni karton. Kandidat mora pridobiti vozniško dovoljenje najkasneje v dveh letih od pričetka usposabljanja.

Obveznosti, ki Vas spremljajo na poti do vozniškega dovoljenja:

* Tečaj CPP (opravite ga v šoli vožnje),

* Zdravniški pregled (velja 3 leta) – opravite ga v ambulantah medicine dela,prometa in športa in sicer v zdravstvenem domu Koper, Izola in Piran.

* Izpit prve pomoči (Rdeči križ – veljavnost je trajna). Kartico potrebujete pri teoretičnem preizkusu in praktičnem preizkusu – izpitno vožnjo na Izpitnem centru Koper.

* Teoretični preizkus na Izpitnem centru (velja 3 leta),

* Praktični del usposabljanja – vožnja (minimalno 20 moto ur).

Od tu naprej lahko vozite z registriranim spremljevalcem in do 18,5 leta starosti mora opraviti še glavno vožnjo pred izpitno komisijo.

Vozilo, ki ga vozi kandidat oz. voznik s spremljevalcem mora biti označeno z predpisano “L” tablico zelene barve, ki mora biti nameščena na levi polovici zadnje strani vozila.

* Končni praktični preizkus znanja pred izpitno komisijo.

Za več informacij pokličite v pisarno šole vožnje: (05) 906 45 78 ali 064 119 808.

Meni
Share on FacebookShare on GooglePlus