Vožnja (praktični del usposabljanja):

Vozila, s katerimi razpolaga avtošola Sanela, so skrbno izbrana, tako da kandidatom nudijo kakovostno učenje vožnje. Vsa vozila so nova, sodobna, klimatizirana, redno vzdrževana ter predpisano opremljena in tako predstavljajo večje udobje med učenjem in s tem krajšo in cenejšo pot do vozniškega izpita.

Vozni park:  osebno vozilo znamke Renault Clio III in novi VW Polo.

B kategorija – praktični del obsega 3 učne stopnje:

1. stopnja (poligon): najmanj 1 učna ura,
2. stopnja (ceste z redkejšim prometom v naselju in zunaj naselja): najmanj 7 učnih ur,
3. stopnja (ceste z gostejšim prometom v naselju in zunaj naselja): najmanj 12 učnih ur: najmanj 3x po 2 učni uri skupaj.

Minimalno število izvoženih moto ur je torej 20.

Ko kandidat obvlada vse elemente vožnje (vse 3 učne stopnje), ki jih predpisuje program, pristopi k izpitni vožnji. Učna ura vožnje skupaj z analizo traja najmanj 50 minut in največ 60 minut.

V naši avtošoli lahko izbere termin vožnje, učitelja vožnje.

Dokumenti, ki jih mora imeti kandidat na vožnji:

  • evidenčni karton vožnje,
  • zdravniško spričevalo (pripomočki: npr. očala za vid ali kontaktne leče),
  • osebni dokument.

Glede urnika vožnje se kandidat sproti dogovarja s svojim učiteljem vožnje. Vsi učitelji vožnje so vedno dosegljivi preko mobilnega telefona.

Če kandidat ne more učne ure odvoziti, jo mora vsaj en dan (oz. v 24 urah) prej odjaviti pri učitelju vožnje oz. v pisarni.

Če kandidat učno ure ne odjavi pravočasno ali ure ne odvozi po svoji krivdi, je dolžan plačati čakalno uro (čakalna ura je ura, ko kandidat ne sporoči izostanek v roku 24 ur pred pričetkom vožnje, zaradi višje sile, pri čemer nastanejo praznine v urniku učitelja vožnje).

Meni
Share on FacebookShare on GooglePlus